Matka Boża z katolicką młodzieżą Białorusi w Iwieńcu | www.odoceanudooceanu.pl

Matka Boża z katolicką młodzieżą Białorusi w Iwieńcu

Zdjęcia: Aleksandra Szczyglińska