Czarna Madonna odwiedza pioniera światowego ruchu pro-life dra Jacka Willke | www.odoceanudooceanu.pl

Czarna Madonna odwiedza pioniera światowego ruchu pro-life dra Jacka Willke

Podczas odwiedzin w Cincinnati w amerykańskim stanie Ohio w dniu 9 maja Matka Boża Częstochowska peregrynująca przez świat w obronie ludzkiego życia specjalnie zatrzymała się w siedzibie Life Issues Institute, aby uhonorować dra Jacka Willke nestora światowego ruchu pro-life. Ikona stanęła w małej kaplicy, gdzie oczekiwał Ją dr Willke, zaproszeni goście oraz pracownicy. Modlitwę prowadził ks. Peter West wiceprezydent Human Life International ds. Misji, pełniący rolę kustosza Ikony podczas pielgrzymki przez Stany Zjednoczone i Kanadę.

Life Issues Institute jest organizacją pro-life założoną przez dra Willke i jego żonę Barbarę. Małżeństwo to ma olbrzymie zasługi dla ruchu obrony życia w wymiarze ogólnoświatowym. On lekarz ginekolog - położnik, ona pielęgniarka z doświadczeniem nauczyciela akademickiego, razem stworzyli najlepszy na świecie system edukacji pro-life. Już w 1971 rozpoczęli głosić wykłady w obronie życia, aby sprzeciwić się legalizacji aborcji, która w USA nastąpiła w 1973 roku. Od tej pory całe swoje zaangażowanie poświęcili wypracowaniu klarownego i komunikatywnego systemu edukacji chroniącej poczęte dziecko, opierając się na faktach i badaniach naukowych. Pierwszą przełomową książką było „Handbook of Abortion” (Podręcznik nt. Aborcji), którego późniejsze wydania nosiły tytuły: Abortion Questions and Answers” (Aborcja pytania i odpowiedzi) oraz Love Them Both (Pokochaj ich oboje). Książka ta została przetłumaczona na język polski przez Ewę i Lecha Kowalewskich w 1991 roku i miała duży wpływ na wprowadzenie w Polsce ustawy chroniącej ludzkie życie. Państwo Willke napisali 14 książek, które zostały przetłumaczone na 32 języki. Jako znani wykładowcy odwiedzili 83 kraje podróżując z misją pro-life po całym świecie. Zawsze występowali razem, dzieląc między siebie fragmenty wypowiedzi i dając świadectwo wspaniałej, niepowtarzalnej jedności małżeńskiej. Polskę odwiedzili trzykrotnie.

Dr Willke przez wiele lat był prezydentem amerykańskiego ruchu Right to Life. Jest także założycielem i honorowym prezydentem International Right to Life, organizacji skupiającej prezesów znanych organizacji obrony życia z wielu krajów. Broniąc życia nienarodzonych spotykali się z kolejnymi papieżami, prezydentami Stanów Zjednoczonych i wielu innych krajów. W Polsce spotkali się z prezydentem Lechem Wałęsą, który zawsze stał na stanowisku ochrony poczętego życia. Wszystko, co robili wypływało z ich wiary: starali się pomóc tym, którzy sami nie mogą zatroszczyć się o siebie – powiedziała ich córka. Są nazywani Ojcem i Matką ruchów obrony życia. Rzeczywiście wyszkolili setki tysięcy liderów pro-life na całym świecie.

Niestety Barbara Willke zmarła 24 kwietnia 2013 roku.  Jack Willke bardzo głęboko odczuł to wieczne rozstanie. Spotkanie z Czarną Madonną jest szczególnym znakiem miłości Bożej i wsparcia dla tych, którzy chronią życie. Jestem pokorny, a jednocześnie bardzo wdzięczy i szczęśliwy,  że mogę osobiście doświadczyć kontaktu z Czarną Madonną – powiedział dr Willke. Sposób, w jaki Ona wpływa na świat ukazując świętość życia, jest szczególnym błogosławieństwem. Niechaj Jej obecność dotknie wiele ludzkich serc i pozostawi w nich pragnienie obrony życia - dodał.

Modlitwę prowadził ks. Peter West. Fragmenty Pisma Świętego związane z obroną ludzkiego życia odczytał Brad Mattes obecny prezydent International Right to Life, następca dr Willke, który jest luteraninem. Odnowiono Akt Powierzenia Matce Bożej Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości. Modlono się za żyjących i zmarłych obrońców życia oraz za wszystkich, którzy są dotknięci grzechem aborcji.

Przy wejściu do Instytutu znajduje się naturalnej wielkości figura siedzącego Chrystusa trzymającego na kolanach zmarłe dziecko, który z pełnym miłości spojrzeniem zwraca się do poranionej przez aborcję kobiety. Jeśli kobieta cierpiąca na zespół poaborcyjny usiądzie koło niej, Chrystus obejmuje ją swoim kochającym spojrzeniem. Doświadczenie to ma olbrzymie znaczenie w przyjęciu miłosierdzia Bożego i w dalszej terapii.