Rocznica wizyty w Ameryce - wizyta w kalifornijskiej Częstochowie | www.odoceanudooceanu.pl

Rocznica wizyty w Ameryce - wizyta w kalifornijskiej Częstochowie

Czarna Madonna przyjechała do parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, w stanie Kalifornia wieczorem 22 sierpnia 2014 roku. Jej wizyta wypadła w okresie obchodów jubileuszu 70-lecia parafii, w czasie odpustu związanego z uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej oraz wprowadzeniem do świątyni relikwii św. Jana Pawła II, wielkiego Apostoła Życia.

W tych dniach przypadła także rocznica przyjazdu Czarnej Madonny na kontynent amerykański i jej powitania na wyspie św. Klemensa w stanie Maryland. Stało się to bowiem 24 sierpnia 2013 roku. W tym czasie Ikona Częstochowska przejechała w poprzek Ameryki, zatrzymała się nad brzegiem Pacyfiku, po drodze odwiedzając kilkanaście katedr i kilkaset kościołów, także prawosławnych.

Ojciec Święty Franciszek nadesłał na ręce ks. proboszcza Rafała Dyguła TChR swoje specjalne błogosławieństwa la całej prafii na czas nawiedzenia tej świątyni przez Maryję w znaku Częstochowskiej Ikony oraz wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II.

Ks. proboszcz w wywiadzie dla Naszego Dziennika stwierdził, że wizyta Ikony Częstochowskiej jest dla tej polskiej parafii najważniejszym wydarzeniem i ma znaczenie historyczne. Przypomniał, że niektórzy parafianie pamiętają peregrynację Ikony Jasnogórskiej w Polsce, ale dla wielu młodych, którzy urodzili się na emigracji, będzie to pierwszy kontakt w życiu. To niesamowite, że Królowa Polski przyjeżdża do nas właśnie w dniach 23 i 24 sierpnia 2014 roku podczas odpustu oraz w roku kanonizacji św. Jana Pawła II, który swoim świętym pontyfikatem głosił i szerzył cywilizację życia. – powiedział.  

Z uwagi na wagę tego spotkania księża chrystusowcy zaprosili do wspólnej modlitwy także inne narodowości. Dla nich została odprawiona Msza św. po angielsku i po łacinie. Wielu z nich skorzystało z zaproszenia i modliło się wspólnie. Podczas wigilii odpustu przez całą noc z soboty na niedzielę adoracja trwała nieustannie. Prowadziły ją różne grupy parafialne oraz młodzież i dzieci. Odprawiono Drogę Krzyżową Dziecka Poczętego oraz Różaniec w intencji obrony życia. Wiele osób złożyło przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które w tej parafii są prowadzone od wielu lat. Podczas sumy odpustowej w niedzielę w języku polskim odnowiono Śluby Jasnogórskie Narodu Polskiego.

Ks. proboszcz Dyguła podkreślił,  że peregrynacja Ikony Częstochowskiej jest okazją do  jeszcze wierniejszego trwania na modlitwie o zwycięstwo cywilizacji życia. Ma to tym większe znaczenie, że w dzielnicy, gdzie znajduje się ten polski kościół, działają niestety placówki aborcyjne. Obecność Maryi dodaje sił.

Wśród zaproszonych gości honorowych był ks. Piotr West z HLI, ks. prof. Tadeusz Guz z KUL-u oraz o. dr Krzysztof Wieliczko OSPPE, administrator Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, a także br. Mauricio Torres z Kolumbii.

Kościół był wypełniony po brzegi. Wiele osób bardzo głęboko przeżywało wizytę Matki Bożej i trwało na adoracji przez całą noc.