Uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Bogocie | www.odoceanudooceanu.pl

Uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Bogocie

Wtorek 29 sierpnia 2017 roku był ostatnim dniem pobytu w Bogocie koordynatora peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu”. Był to dzień obfitujący w ważne wydarzenia. Spotkał się on z grupą liderów gromadzących się w parafii oo. Misjonarzy Oblatów. María Carolina López i María Madre del Amor Perpetuo, odpowiedzialne za organizację tego wieczornego spotkania, wszystko koordynowały. Najpierw celebrowano Eucharystię, a następnie Różaniec z medytacją przed Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie Lech Kowalewski opowiedział o peregrynacji Ikony Częstochowskiej w obronie cywilizacji życia i miłości. Opowiedział on historię Ikony oraz trochę czasu poświęcił wyjaśnieniu języka ikonograficznego, który w Ameryce Południowej jest mało znany.

Organizatorzy bardzo starali się wszystko jak najlepiej zaplanować. Przed Mszą Świętą celebrans uroczyście wprowadził niewielki wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który został umieszczony na honorowym miejscu w głównym ołtarzu. Niektórzy trzymali w ręku czerwone róże i polskie biało-czerwone flagi. Jako muzyczne tło puszczono pieśń maryjną w języku polskim.

Tego dnia przypadała wielka uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Został on ścięty nie tylko za to, że mówił prawdę i był poprzednikiem Chrystusa, ale także za to, że bronił rodziny, jako fundamentalnej komórki każdego społeczeństwa. Pamiętamy, że Ewangelia mówi, co św. Jan powiedział do Heroda: "Nie wolno ci mieć żony swojego brata". Publicznie potępił grzech niewierności króla.

Dzisiaj rodzina również jest zagrożona. Widzimy, ja wielu młodych ludzi woli żyć razem bez zobowiązań i bez sakramentalnej obecności Boga w swoim życiu. Obserwujemy typy związków wprowadzanych przez ideologię gender i akceptowane przez prawo, zgodę a antykoncepcję niszczącą płodność w imię własnej wygody i przyjemności. W tym kontekście dzieci stają się przeszkodą do osiągnięcia tak rozumianego szczęścia. Przypomnijmy sobie słowa papieża Franciszka z audiencji generalnej z 11 lutego 2015 r.. Powiedział on: "Społeczeństwo ubogie w kolejne pokolenia, które nie kocha żyć w otoczeniu dzieci, ale uważa je przede wszystkim za kłopot, ciężar, ryzyko, to społeczeństwo depresyjne".

Dlatego Matka Boża Częstochowska chce otworzyć drogę w Kolumbii dla swoich odwiedzin w 2019 roku. Jej celem jest towarzyszenie poranionym ludziom i leczenie ich ran. Jednym z Jej głównych celów Jej przybycia jest towarzyszenie nam w cierpieniu i uleczenie poranienia związanego z aborcją, zarówno u kobiet, jak mężczyzn i lekarzy oraz tych wszystkich, którzy doradzali, aby to zrobić.

Na zakończenie Mszy św. po raz pierwszy w Kolumbii odmówiono Akt Powierzenia Matce Bożej Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości, który najczęściej jest odmawiany przed peregrynującą Ikoną. Dla Lecha było to znaczące, gdyż ukazało pragnienie Kolumbijczyków, aby wkrótce Królowa Polski odwiedziła ten kraj.