Informacja nt. polityki prywatności Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia | www.odoceanudooceanu.pl

Informacja nt. polityki prywatności Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

Szanowna/y Pani/Panie!
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Regulacji o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia (Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 47/1a, NIP 9570582593) administruje powierzonymi jej danymi osobowymi zgodnie z zadaniami statutowymi fundacji w celu:
- przesyłania biuletynu informacyjnego (newslettera) „Wiadomości pro-life - Wybierz Życie" na temat obrony życia i rodziny w kraju i na świecie,
- dobroczynności i rachunkowości,
- wysyłki zamawianych materiałów edukacyjnych,
- członkostwa w programie Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia,
- obsługi korespondencji elektronicznej skierowanej do nas poprzez strony
http://hli.org.pl/pl/kontakt
http://www.odoceanudooceanu.pl/contact
http://www.fromoceantoocean.org/contact.
http://www.deoceanoaoceano.org/es/contact
http://www.deoceanoaoceano.org/pt-pt/contact

Wasze dane osobowe zawsze były, są i będą u nas bezpieczne.
Zgodnie z umową zawartą przez Fundację Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia a firmą, FreshMail Sp. z o.o. (Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków NIP 6751496393)  jest ona upoważniona do przechowywania i wykorzystywania powierzonych przez Fundację KPLŻ adresów meilowych w celu rozsyłania naszych newsletterów i zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych, nie ma też prawa do dalszego ich upowszechniania.

Wysyłanie naszego newslettera zawsze wymagało potwierdzenia chęci jego otrzymywania, po dostaniu e-maila w odpowiedzi na aplikację złożoną na naszej stronie internetowej www.hli.org.pl  Dziękujemy za to potwierdzenie chęci kontaktu z nami.

W każdej chwili można (tak było zawsze) usunąć swój adres e-mailowy z naszej listy adresowej czyli wycofać daną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Link do usuwania danych i rezygnacji z subskrypcji jest pod każdym wysyłanym przez nas newsletterem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, chęci zmiany adresu mailowego czy  innych danych lub wypisania się z członkostwa w Klubie, należy się z nami skontaktować wysyłając e-meila na adres: poczta@hli.org.pl

Przy zamówieniu w naszym sklepiku internetowym materiałów edukacyjnych, które wysyłamy pocztą, konieczne do realizacji zamówienia dane osobowe są wykorzystywane tylko do przygotowania wysyłki i w rachunkowości, ale nie są przez nas archiwizowane.

W przypadku zapisania się na członka Klubu przez naszą stronę internetową wymagana jest zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu utrzymania kontaktu i możliwości wysyłania listów także drogą pocztową.

Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia nie prowadzi działalności gospodarczej i reklamowej. 
http://www.klub.hli.org.pl/register
https://www.hli.org.pl/kregi/formularz2.html

Bardzo dziękujemy za współpracę i liczmy, że będzie ona owocnie kontynuowana.

W imieniu Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Ewa H. Kowalewska