www.odoceanudooceanu.pl

Matka Boża w Nakle nad Notecią

Setki wiernych, zebrane w nakielskiej farze, powitały Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Nie miało dla nich znaczenia, że oczekiwanie na Jej przyjazd przesunęło się w czasie o niemal godzinę. Wielu ze łzami wzruszenia powitało peregrynującą przez świat Ikonę, która dotarła w czwartek do Nakła nad Notecią.

Myślibórz – błogosławieństwo dzieci

Rankiem 16 sierpnia sznur samochodów poprzedzał ołtarz z Ikoną Częstochowską. Na czele jechał eskortujący radiowóz policyjny, następnie motocykliści, kolejno ks. arcybiskup, a potem ksiądz Tomasz Kancelarczyk, duszpasterz organizujący marsze dla życia oraz Matka Boża ze stałą eskortą.

Rajdem pro-life przez Szczecin

Szczecin przyjął Matkę Bożą w Ikonie Częstochowskiej niezwykle gościnnie. Spotkań było wiele, czasu mało i wszędzie bardzo, bardzo dużo ludzi.

Najpierw Ikona stanęła na Osiedlu Słonecznym w pięknym nowoczesnym kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi Panny. Stamtąd o godz. 20:00 wyruszył rajd samochodowy pro-life.

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

                          Warszawa, 14 sierpnia 2012 r.


 

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia w Polsce w dniach 12 -26 sierpnia

– apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

 

W związku z polskim etapem peregrynacji Kopii Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, w intencji obrony życia, zwracamy się do wszystkich o jak najliczniejszy w niej udział. Gościmy ją w naszym kraju w dniach 12 – 26 sierpnia. Na trasie zaplanowane jest odwiedzenie 9 katedr, 14 sanktuariów i wielu parafii w 22 miejscowościach (więcej informacji na stronie www.odoceanudooceanu.pl) Ikona Częstochowska peregrynuje od Syberii po Portugalię i wszędzie przyjmowana jest bardzo godnie, pobudzając do ochrony ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci.

Witamy w imieniu Kościoła i Władz Gminy

15 sierpnia o godz. 16:00, Matka Boża wjechała na teren Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na środku skrzyżowania dróg w Ginawie ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, na klęczkach witał Matkę Bożą na granicy archidiecezji. Policja na 15 minut wstrzymała ruch.

W sercu Kaszub – Kościerzyna wita Matkę Bożą

Wszyscy czekali na Matkę Bożą przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, gdzie znajduje się piękna i bardzo stara figura Piety. Tutaj witać Ikonę zjechali się Kaszubi. Procesja wyglądała imponująco: dzieci i młodzież w pięknych strojach kaszubskich,  bardzo wielu ministrantów, chór, orkiestra dęta, kapela ludowa, chorągwie i sztandary.

Wejherowo – duchowa stolica Kaszub

We wtorkowy wieczór 14 sierpnia, w wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP, Ikona Jasnogórska dotarła do Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Wejherowie.

Uroczystości odpustowe Wniebowzięcia, w które wpisała się sprawa Wielkiego Nawiedzenia rozpoczęły się o godz. 19:00 od Mszy św. sprawowanej w bliskości kaplicy Domku Matki Bożej na Kalwarii przez o. dr. Ernesta Siekierkę – definitora generalnego Zakonu Franciszkanów z Rzymu.

Maryja Arką Przymierza na dziś dla nas!

Tak przywitał Ikonę Częstochowską, podróżującą „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia, ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański w Katedrze Oliwskiej. Modlitwę rozpoczął od odnowienia „Aktu Zawierzenia” oraz przewodniczył uroczystej Mszy św. w asyście ks. abp. seniora, Tadeusza Gocłowskiego oraz piętnastu kapłanów Archidiecezji Gdańskiej.

„Na kawę” do sióstr Brygidek

To było naprawdę kameralne spotkanie. Siostra przełożona Karin, żartowała, że do nich Matka Boża wpadnie tylko „na kawę”.

„Life Mobil” podjechał pod wejście do kaplicy. Wszystkie siostry oraz obecni goście mogli ucałować Ikonę. Matka Boża weszła do kaplicy i stanęła koło ołtarza. Siostry odmówiły różaniec w intencji obrony życia.

W Cerkwi Św. Mikołaja w Gdańsku

W dniu 14 sierpnia, w godzinach popołudniowych, Ikona Matki Bożej Częstochowskiej dojechała do Gdańska. Pierwszym miejscem zatrzymania była parafia prawosławna p.w. św. Mikołaja w Gdańsku- Wrzeszczu. Matka Boża przyjechała w „Life Mobilu”. Proboszcz ks. Dariusz Jóźwik w asyście parafian spotkał Matkę Bożą i wprowadził do cerkwi.