www.odoceanudooceanu.pl

Wizyta w Dakocie

Na urwiskach Big Sioux River w pobliżu sławnych wodospadów do dzisiaj są widoczne kurhany – kopce pogrzebowe Indian z plemion Dakotów, popularnie nazywanych Siuksami, którzy długo bronili tych terenów. Wspólna nazwa ich plemion oznaczająca „sprzymierzeni”, „przyjaciele”, była wymawiana w dialekcie Santee jako Dakota, w dialekcie Teton jako Lakota, a w dialekcie Yankton jako Nakota.

Przecierający szlak przez kontynent do wybrzeża Pacyfiku 210 lat temu Louis i Clark musieli podziwiać te piękną okolicę, chociaż wojownicze plemiona Siuksów stanowiły dla ich ekspedycji poważne zagrożenie.

Na rozległych terenach Dakoty Czarna Madonna była witana bardzo serdecznie.  Stan  Południowa Dakota ma obecnie opinię, że najbardziej zdecydowanie usiłuje wprowadzić na swoim terenie ustawodawstwo chroniące ludzkie życie.

Żywiołowe powitanie Czarnej Madonny w Lincoln w stanie Nebrasca

Stan Nebrasca znajduje się w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Nazwa pochodzi od słowa Ñí Brásgez z języka chiwere, którym mówili miejscowi Indianie Oto (ang. Otoe) z rodziny siouańskiej. Oznacza „płaską wodę” w odniesieniu do przepływającej przez stan rzeki Platte. Nazwę tę używali także liczni poszukiwacze złota, którzy kilkoma falami napływali na te tereny, marząc o zdobyciu wielkich skarbów.

Kansas City - kolejne uratowane dziecko

Pierwszym miejscem wizyty w Kansas City było centrum pro-life „Wyandotte Pregnacy Clinic”, które prowadzi poradnictwo dla kobiet zagrożonych aborcją oraz wykonuje darmowe testy ciążowe.  Wielu pracowników i wolontariuszy tego centrum wysłuchało wykładu ks. Westa, który po jego zakończeniu poświęcił tę placówkę.

W Bramie Zachodu w St Louis

W sobotę 21 czerwca Ikona Częstochowska przybyła do stanu Missouri. Była to właśnie trzecia sobota miesiąca, kiedy to biuro ds. obrony życia archidiecezji St. Louis zawsze organizuje Msze św. w intencji delegalizacji aborcji. Koordynatorkami peregrynacji na tym terenie były: Karen Nolkemper dyrektorka biura organizacji Respekt Life oraz Gabe Jones.

Ikona Częstochowska odwiedza sanktuaria w stanie Wisconsin

Pielgrzymka Czarnej Madonny w stanie Wisconsin rozpoczęła się 13 czerwca w parafii św. Jana Chrzciciela w mieście Marshfield. Ks. West odprawił Mszę św. w asyście miejscowego diakona Jeffrey’a Austina, a następnie słuchał spowiedzi. Nazajutrz rano mszę św. odprawiał ks. Sam Martin proboszcz parafii św. Jana w koncelebrze z ks. Westem.

Nad grobem o. Paula Marxa założyciela Human Life International (HLI)

Po wizycie na dorocznym spotkaniu służb parafialnych w kaplicy Uniwersytetu Maryi w Winona, którego celem jest formacja świeckich, Matka Boża Częstochowska udała się do opactwa św. Jana w Collegeville. Po krótkim wyjeździe do Centrali Human Life International we Front Royal Ks. Peter West w czwartek 12 czerwca przyleciał samolotem do Minneapolis – St. Paul,

W Dwumieście - Minneapolis i St. Paul w stanie Minnesota

Największe miasto stanu Minnesota – Minneapolis – oraz stolica stanu – Saint Paul – razem obejmują obszar, do którego należą aż 182 miejscowości. W praktyce są już zupełnie zlane w jedną wielką aglomeracją i nazywane Dwumiastem. Różnią się jednak, gdyż osadnictwo w każdym z nich miało różne korzenie. Minneapolis zbudowali imigranci norwescy, najczęściej wyznania luterańskiego, natomiast St. Paul tworzyli imigranci z Francji, Irlandii, Niemiec i Polski, najczęściej katolicy.

W dwóch katedrach wśród bezkresnych prerii Północnej Dakoty

W miejscowości nazywanej Warszawa w stanie Północna Dakota znajduje się piękny kościół p. w. św. Stanisława biskupa, nazywany katedrą na prerii. Rzeczywiście tereny te są pokryte niezwykle piękną prerią i rozległymi, bardzo urodzajnymi terenami rolniczymi. Kościół św. Stanisława został zbudowany w 1901 roku i jest umieszczony w amerykańskim rejestrze dziedzictwa narodowego.

W OBRONIE MAŁŻEŃSTWA - MARSZ W WASZYNGTONIE

Małżeństwo to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, na bazie którego budowana jest rodzina. Dla zaznaczenia tej fundamentalnej, a ciągle atakowanej prawdy w czwartek 19 czerwca ulicami Waszyngtonu przeszedł I Marsz w Obronie Małżeństwa pod hasłem „Każde dziecko ma prawo mieć mamę i tatę”. Była to inauguracja nowej tradycji marszowej, która ma być kontynuowana w przyszłych latach w tym samym terminie.

Przedsmak wizyty w Meksyku – sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w La Crosse

W sobotę 31 maja Ikona Matki Bożej Częstochowskiej przyjechała z Chatfield w stanie Minnesota do sanktuarium Naszej Pani z Guadalupe w La Crosse w stanie Wisconsin. Jest to miasto położone wzdłuż rzeki Missisipi i znany ośrodek uniwersytecki.  

Sanktuarium to odwiedzają liczni pielgrzymi, którzy w wizerunku z Guadalupe czczą Maryję jako Patronkę obu Ameryk, Gwiazdę Nowej Ewangelizacji oraz Patronkę Dzieci Poczętych.