Trasa peregrynacji na Białorusi | www.odoceanudooceanu.pl

Trasa peregrynacji na Białorusi

Trasa peregrynacji Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu”
w obronie życia na Białorusi


12.07
przejęcie Ikony od ruchu rosyjskiego w Smoleńsku i przyjazd do Połocka w regionie witebskim

13.07
rozpoczęcie peregrynacji w Połocku – modlitwa, konferencja prasowa i spotkanie z władzami miasta

13 14.07
Połock – Werchniedźwińsk – Miory – Szarkowszczyzna – Głębokie – Ostrowiec – Oszmiany – Holszany – Juraciszki – Iwie  – Lida).

15 – 16.07
Lida – Szczuczyn –  Skidel – Grodno – Prużany, Brześć

17 – 18.07
Pińsk - Mińsk

19.07
Mińsk – Borysów – Mohylew i Szkłów

20.07
Mohylew – Bobrujsk

2122.07
Bobrujsk – Homel

23.07
Nowa Huta (na granicy z Ukrainą)