Filmy dokumentarne - wersja polska | www.odoceanudooceanu.pl

Filmy dokumentarne - wersja polska

Inne wersje językowe:

Documentary films - English version

Documentales - Versión en español

Документальные фильмы - русская версия

Dokumentarfilme - Deutsche Version

Anons Filmów (5:58)

1 Częstochowa

2 Rosja

3 Białoruś - u prawosławnych

4 Ukraina

5 Białoruś - u katolików

6 Łotwa

7 Litwa

8 Polska

9 Czechy

10 Słowacja

11 Węgry i Rumunia

12 Słowenia

13 Chorwacja

14 Włochy

15 Austria

16 Księstwo Lichtenstein

17 Szwajcaria

18 Niemcy

19 Belgia

20 Wielka Brytania

21 Irlandia

22 Francja

23 Hiszpania

24 Portugalia