Peregrynacja na Litwie | www.odoceanudooceanu.pl

Peregrynacja na Litwie


Peregrynacja na Litwie

 5-12 sierpnia 2012
 

05.08

Skaistkalne Msza Święta (12.00 Granica z Łotwą) – Germaniškis – Poniewież


06.08

Poniewież – Szadów – Radziwiliszki – Szawle
 

07.08

Szawle – Kurszany – Popielany – Wenta – Okmiany – Wieksznie – Możejki – Tyrkszle – Siady – Kalwaria Żmudzka                                                                                        


08.08

Kalwaria Żmudzka – Rosienie – Szydłowo – Kowno
 

09.08

Kowno – Koszedary – Wilno


10.0811.08

Wilno – Landwarów – Birsztany – Preny – Mariampol


11.0812.08

Mariampol – granica z Polską

 

Więcej szczegółów na stronie www.nuovandenynoikivandenyno.lt