Zwielokrotniona modlitwa w intencji obrony życia na prośbę abp. Cabrera | www.odoceanudooceanu.pl

Zwielokrotniona modlitwa w intencji obrony życia na prośbę abp. Cabrera

Po południu 11 września Ikona Częstochowska przybyła do parafii Matki Bożej la Alborada (Jutrzenki). Proboszcz, ks. Jaime Cedeño znakomicie zna tę Ikonę, gdyż pierwszą w jego kapłańskiej posłudze była parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Grupa kobiet czekała na przybycie Ikony, po czym umieściły Ją w pobliżu głównego ołtarza i zaśpiewały dla niej pieśń. Spotkanie modlitewne było odpowiedzią na wezwanie abp. Cabrera metropolity Guayaquil o szczególnie usilną modlitwę z prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej i Jej szczególną interwencję, aby w Ekwadorze nie zmieniono prawa, które chroni życie dzieci poczętych i nie wprowadzono zezwolenia na aborcję w niektórych sytuacjach. Ks. Jaime i zebrani wierni modlili się klęcząc przed Ikoną w tej intencji. Następnie, jeszcze przed Mszą św., odmówiono dwie tajemnice Różańca Świętego: chwalebną i radosną.

Po Mszy św. koordynatorka peregrynacji w Guayaquil Veronica Vernaza mówiła zebranym o znaczeniu Ikony Częstochowskiej i odpowiadała na pytania. Na zakończenie spotkania zebrani odmówili modlitwę św. Jana Pawła II z encykliki Humanae Vitae, którą każdy otrzymał w wersji hiszpańskiej na kartach z wizerunkiem Ikony Częstochowskiej.

Ikona pozostała w kościele do piątku 13 września. W tym czasie regularnie odmawiano Różaniec i odprawiano codzienną Eucharystię w intencji ochrony życia, zgodnie z prośba arcybiskupa Cabrera.