Moskwa – przywitanie Matki Bożej w Ikonie Częstochowskiej w obronie życia | www.odoceanudooceanu.pl

Moskwa – przywitanie Matki Bożej w Ikonie Częstochowskiej w obronie życia

W dniu 9 maja tuż przed Międzynarodowym Dniem Rodzin do Moskwy przybyła Matka Boża w Ikonie Częstochowskiej w swej pielgrzymce przez świat w obronie życia. Przyjechała z Mińska w asyście delegacji białoruskiej z udziałem o. Pawła Serdiuka oraz Igora Bełoborodova, koordynatora pielgrzymki na Wschodzie. Oficjalnemu przywitaniu przewodniczył o. Maxim Obukhov, od lat przewodniczący ruchowi obrony życia w Moskwie. Ikona z wielką czcią została ustawiona w kościele prawosławnym pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Parku Piotrowskim w samym centrum Moskwy. Wniesieniu ikony do cerkwi towarzyszyło bicie dzwonów, a następnie pieśń prawosławnego chóru wysławiającego Najświętszą Dziewicę. Rosyjscy obrońcy życia podkreślają, że niestety to właśnie Rosja jako pierwsza na świecie wprowadziła legalizację aborcji ukazem Lenina w 1920 roku. Obecnie Rosja jako pierwsza rozpoczyna peregrynację Matki Bożej w obronie życia i jest to niezwykle ważne wydarzenie.

Przez dwa tygodnie Ikona była wystawiona w cerkwi, gdzie bardzo wielu ludzi specjalnie ją odwiedzało i modliło się przed nią.
 

Więcej zdjęć