W Moskiewskim Kościele Prawosławnym na Chiswick w Londynie | www.odoceanudooceanu.pl

W Moskiewskim Kościele Prawosławnym na Chiswick w Londynie

We wtorek 6 listopada o godz. 9:30 Ikona Częstochowska odwiedziła prawosławny kościół pw. Zaśnięcia Matki Bożej na Chiswick w Londynie, należący do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za Granicą. Cały dzień trwała adoracja Ikony ustawionej przed głównym ikonostasem w centrum cerkwi. Uroczyście odśpiewano Akatyst, najstarszy hymn ku czci Bogurodzicy.

Po południu o godz. 18:30 rozpoczęła się wieczorna liturgia. Podczas uroczystości cześć Matce Bożej oddali uczestniczący w zgromadzeniu prawosławni biskupi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej za Granicą z Wielkiej Brytanii i Irlandii (The Pan-Orthodox Assembly of Bishops the Britain and Ireland Russian Orthodox Church Abroad).

Do indywidualnej adoracji Ikony cały czas stała wielka kolejka. W uroczystościach brał udział wielki tłum ludzi. Wśród licznych wiernych byli też katolicy. Sprawa obrony ludzkiego życia oraz kult Bogurodzicy zdecydowanie łączy Kościoły prawosławny i katolicki.