List od Edmunda z Birmingham | www.odoceanudooceanu.pl

List od Edmunda z Birmingham

Chwała Panu. Jezusowi Chrystusowi!

Katedra św. Chada w Birmingham jest w pełni wypełniona ludźmi, którzy przybyli, aby powitać i adorować Matkę Bożą w Ikonie Częstochowskiej.

Modlimy się, abyśmy potrafili głosić Ewangelię tak samo, jak św. Chad, który w swoich czasach głosił Słowo Boże do środkowych i północnych regionów Anglii. Tutaj w Birmingham, w mieście, które było świadkiem życia i mądrości bł. Jana Henryka Newmana, w historycznym sercu rewolucji przemysłowej Imperium Brytyjskiego, stajemy się Apostołami Prawdy.  I modlimy się poprzez Ikonę Częstochowską słowami bł. Jana Henryka Newmana „Prowadź mnie, Światło, swą błogą opieką, Światło odwieczne!”

Edmund Adamus