Wezwanie Przeora Jasnej Góry - 26.07.2012r. | www.odoceanudooceanu.pl

Wezwanie Przeora Jasnej Góry - 26.07.2012r.

Przekazujemy list od Przeora Jasnej Góry o. Romana Majewskiego ws. peregrynacji kopii Ikony Częstochowskiej "Od Oceanu do Oceanu" przez świat w obronie życia - od Władywostoku do Fatimy.

Bardzo prosimy o jego jak najszersze upowszechnianie.


Obecnie Ikona przejechała już ok. 20 tys. km przez Kazachstan, Daleki Wschód, Syberię, Moskwę, Białoruś i Ukrainę (z dojazdem do Władywostoku oraz uwzględniając trasy krajowe i przez miasta) . W dniu 26 lipca kończy się prawosławna część pielgrzymki. Ikona zostanie przekazana katolikom i będzie uczestniczyć w ogólno-białoruskim Spotkaniu Młodzieży Katolickiej w Iwieńcu, a następnie odwiedzi Łotwę i Litwę.
W Polsce Ikona będzie gościć w dniach 12 - 26 sierpnia, odwiedzając 11 sanktuariów i 7 katedr w 18 miastach (w tym trzy ośrodki prawosławne).
Całość trasy obejmuje obecnie 23 kraje Azji i Europy.
Więcej informacji na stronie www.odoceanudooceanu.pl

Ewa H. Kowalewska
Koordynator na Europę
w imieniu Międzynarodowego Komitetu Przygotowawczego