W kościele Matki Bożej Częstochowskiej w rejonie Tecamachalco w Mieście Meksyk | www.odoceanudooceanu.pl

W kościele Matki Bożej Częstochowskiej w rejonie Tecamachalco w Mieście Meksyk

Do stolicy Miasta Meksyk Ikona Częstochowska po raz pierwszy przybyła w dniu 7 grudnia. Przyjechała drogą lądową samochodem po odwiedzinach w Queretaro. Pierwszym miejscem wizyty w stolicy był oczywiście Jej kościół – parafia Matki Bożej Częstochowskiej w rejonie Tecamachalco, gdzie witał ja ks. proboszcz, parafianie i garstka Polaków. O godz. 10:30 rano odprawiono uroczystą Mszę św. Parafia ta należy do archidiecezji Tlalnepantla.

Kościół ten powstał dzięki staraniom Polonii Meksykańskiej, a zwłaszcza śp. Jerzego Skoryny, który jako żołnierz Armii Krajowej oraz uczestnik Powstania Warszawskiego został zmuszony do opuszczenia ojczyzny i zamieszkał na stałe w Meksyku. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w dniu 3 maja 1959 roku w sanktuarium Guadalupe Polska została powierzona macierzyńskiej opiece Maryi, co zostało dokonane uroczystym aktem przez ówczesnego prymasa Meksyku, kard. Miguela Dario Miranda y Gomeza. Polska stała się pierwszym krajem europejskim poświęconym Patronce Obu Ameryk.

W ramach wzajemnej przyjaźni na terenie archidiecezji warszawskiej w Laskach w latach osiemdziesiątych powstał kościół p. w. Matki Boskiej Królowej Meksyku, który poświęcił prymas Meksyku kard. E. C. Ahumada przy udziale prymasa Polski Józefa Glempa oraz przedstawicieli siedmiu ambasad krajów Ameryki Południowej. Świątynia ta z lotu ptaka ma wygląd ryby, symbolu Chrystusa z czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa.