W Godzinie Łaski powierzmy Maryi ochronę cywilizacji życia i miłości! | www.odoceanudooceanu.pl

W Godzinie Łaski powierzmy Maryi ochronę cywilizacji życia i miłości!

Informacja prasowa

W Godzinie Łaski powierzmy Maryi ochronę cywilizacji życia i miłości!

Zwracamy się do członków Koalicji „Od Oceanu do Oceanu” oraz wszystkich ludzi dobrej woli o przyłączenie się do wielkiej modlitwy w intencji ochrony cywilizacji życia i miłości w Godzinie Łaski dla Świata w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu Ojciec Święty Franciszek ogłosi także rozpoczęcie Roku Miłosierdzia Bożego.

Łącząc się z obrońcami życia w Sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze, odmówmy o godz. 12:00 w południe w dniu 8 grudnia „Akt Powierzenia Matce Bożej Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości”. Modlitwa ta jest od prawie trzech lat odmawiana nieustannie podczas peregrynacji Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia. Obecnie w Meksyku w każdym miejscu, które odwiedza Ikona.

Obrońcy życia z Meksyku będą się łączyć z nami w modlitwie w Bazylice Matki Bożej w Guadalupe.

Tekst Aktu Powierzenia http://www.odoceanudooceanu.pl/powierzenie

Obecny atak cywilizacji śmierci staje się tak poważnym zagrożeniem, że nie ma ważniejszej sprawy. Módlmy się także o nawrócenie przeciwników życia.

Ewa i Lech Kowalewski
Międzynarodowi koordynatorzy
 
Beatriz i José Luis García
Meksykańscy koordynatorzy