VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA O OCHRANE CIVILIZÁCIE ŽIVOTA NA NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – MEXIKO 2016 | www.odoceanudooceanu.pl

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA O OCHRANE CIVILIZÁCIE ŽIVOTA NA NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – MEXIKO 2016

WERSJA POLSKA    ENGLISH VERSION    VERSIÓN ESPAÑOLA    ČESKÁ VERZE     VERSION FRANÇAISE    VERSIONE ITALIANA    DEUTSCHE VERSION    РУССКАЯ BЕРСИЯ    BEPCIЯ БЕЛАРУСІ    SLOVENSKÁ VERZIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zo Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Tenango del Aire v Mexiku na Nedeľu Božieho Milosrdenstva, v Jubilejnom roku Milosrdenstva a v Deň svätosti života,  spojený so slávnosťou Zvestovania Pána  

My, ochrancovia života, združení v Medzinárodnej koalícii „Od oceánu k oceánu”, ktorí uskutočňujeme historické putovanie Matky Božej Čenstochovskej po celom svete na úmysel ochrany života,

Započúvajúc sa do veľkej výzvy Márie, Matky Krista, k obrane civilizácie života a lásky v súčasnom svete;

Stojac  v prítomnosti Bohorodičky pred jej živým obrazom v Guadalupe na Vrchu  Tepeyac v Mexiku a pred  Čenstochovskou Ikonou, ktorá putuje po celom svete spolu s obrazom Milosrdného Krista, ktorý ju sprevádza;

Dôverujúc, že Mária, veľká Patrónka ochrany života, tak, ako sa zjavila v Mexiku, aby vytrhla stratených ľudí z pút civilizácie smrti, aj dnes ochráni ohrozenú civilizáciu života a lásky;

Ďakujúc za  prítomnosť Márie, ktorá v Čenstochovskej ikone prešla 165 000 km v 27 krajinách a na troch kontinentoch, prebúdzajúc ľudské svedomia a ukazujúc jedinú cestu k záchrane súčasného sveta;

Vyzývame všetkých ľudí dobre vôle, aby sa započúvali do výzvy Bohorodičky a s veľkou láskou a obetavosťou sa zapojili do obrany civilizácie života a lásky, ktorá je v súčasnosti veľmi vážne ohrozená v celosvetovom meradle.

S Tebou, Mária, ochránime naše rodiny, naše deti a našu vieru, Kristovu Cirkev, mier vo svete a našu budúcnosť!

 

Najsvätejšia Matka, Mária!

Ďakujeme Ti za Tvoju veľkú výpravu po svete  v Čenstochovskej Ikone za ochranu civilizácie života a lásy. Od roku 2012 si prešla už 165 tisíc kilomentrov cez 27 krajín na troch kontinentov, vzdialenosť takú, ako je štvornásobná vdzialenosť okolo sveta. Hojne rozdávaš milosti a životodarnú lásku. Ukazuješ svetu, že viera je v ľudských srdciach stále živá!

V súčasnosti Mexiko prežíva mystérium Tvojej návštevy. Prinášame Ťa do našich domov, rodín i svätýň a Ty z nás robíš skutočných obrancov života. Nebojte sa! – volal sv. Ján Pavol II.  – Duc in Altum! „Zatiahni na hlbinu”!

Plavba v rozbúrených vodách a rozvodnených potokoch je ťažká. Sme vďační, že Ty, naša Matka, Mária, stojíš neustále po našom boku. Si pre nás Žiarivou Zornicou a istou Sprievodkyňou.

Na Vrchu Tapeyac v Guadalupe si povedala sv. Juanovi Diegovi: Neboj sa (...) Vari tu nie som ja, tvoja Matka? Vari nie si v mojej tôni, pod mojou ochranou? Vari nie som prameňom tvojej radosti? (...)

Máme taktiež ubezpečenie Tvojho Syna: Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta  [Mt 28,20]

Napriek veľkému nepokoju, bolesti a smútku, ktoré nás obklopujú, nás učíš žit v milujúcich sa rodinách podľa vzoru Svätej Rodiny z Nazareta. Posilni našu vieru, dôveru a zjednotenie s Tvojim Božským Synom, ktorého milosrdenstvo my všetci tak veľmi potrebujeme.

Matka Milosrdenstva, dodaj nám sily. Dnešný svet potrebuje svedkov svätosti a nedotknuteľnosti každého ľudského života, najmä najbezbrannejších a najnevinnejších detí v lonách matiek. V časoch globálneho útoku na skutočnú povahu rodiny máme povinnosť aktívne ukazovať zázrak sviatosti manželstva, ktoré sa stáva kolískou života a základom domácej Cirkvi.

S Tebou, Mária, môžme vzdorovať zúfalstvu a civilizácii smrti, ktorú na svet prináša nepriateľ. Pritiahni nás, aby sme sa ponorili do ružencovej modlitby. Spolu s nami vyprosuj milosť Božieho Milosrdenstva, aby sme s veľkou radosťou a vierou volali: „Ježišu, dôverujem Ti!” a hovorili slová ruženca k Božiemu Milosrdenstvu: „Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!”

Ďakujeme Ti Matka!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pobierz plik pdf (download pdf file):

WERSJA POLSKA     ENGLISH VERSION     VERSIÓN ESPAÑOLA     ČESKÁ VERZE
VERSION FRANÇAISE     VERSIONE ITALIANA     DEUTSCHE VERSION

РУССКАЯ BЕРСИЯ     BEPCIЯ БЕЛАРУСІ    SLOVENSKÁ VERZIA