Modlitwa we Wspólnocie Agnus Dei | www.odoceanudooceanu.pl

Modlitwa we Wspólnocie Agnus Dei

Wspólnota Agnus Dei, na początku zainicjowana przez Niemców, powstała w Santo Domingo w intencji prowadzenia życia kontemplacyjnego. Jej członkowie przybyli do Ekwadoru dwadzieścia lat temu zaproszeni przez biskupa Santo Domingo. Ściśle współpracuje z lokalym Radio Maria, gdzie w ich kaplicy przez ostatnich osiem lat prowadzi nieustanną adorację.  

Członkowie wspólnoty byli miłe zaskoczeni, gdyż nie spodziewali się, że wizyta Ikony Częstochowskiej wywoła tak wielkie poruszenie wśród mieszkańców tego okręgu. Matka Boża w podróżującej Ikonie pozostała z nimi przez cały tydzień, będąc obecna w kaplicy i towarzysząc im przez cały czas podczas kolejnych Mszy św., modlitwy brewiarzowej, odmawiania różańca, nieustannej adoracji nieustannie otoczona modlitwą i obecnością gości z najbliższej okolicy.

Wspólnota Agnus Dei w Santo Domingo jest bardzo wszechstronna. Należą do niej: jeden kapłan i dwóch braci, którzy żyją w celibacie oraz bardzo oddane małżeństwo. Znakomicie znają i rozumieją przesłanie Matki Bożej Częstochowskiej, gdyż są bliscy zarówno kulturze bizantyńskiej, jak i ochronie  życia. Podczas wizyty Ikony nie było żadnych specjalnych wypowiedzi, ponieważ codziennie i tak porusza się tam tematykę pro-life, gdyż wszyscy są bardzo bliscy obronie życia od poczęcia do naturalnej  śmierci.

 
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.