Uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Bogocie | www.odoceanudooceanu.pl

Uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Bogocie

Wtorek 29 sierpnia 2017 roku był ostatnim dniem pobytu w Bogocie koordynatora peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu”. Był to dzień obfitujący w ważne wydarzenia. Spotkał się on z grupą liderów gromadzących się w parafii oo. Misjonarzy Oblatów. María Carolina López i María Madre del Amor Perpetuo, odpowiedzialne za organizację tego wieczornego spotkania, wszystko koordynowały. Najpierw celebrowano Eucharystię, a następnie Różaniec z medytacją przed Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie Lech Kowalewski opowiedział o peregrynacji Ikony Częstochowskiej w obronie cywilizacji życia i miłości. Opowiedział on historię Ikony oraz trochę czasu poświęcił wyjaśnieniu języka ikonograficznego, który w Ameryce Południowej jest mało znany.

Organizatorzy bardzo starali się wszystko jak najlepiej zaplanować. Przed Mszą Świętą celebrans uroczyście wprowadził niewielki wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, który został umieszczony na honorowym miejscu w głównym ołtarzu. Niektórzy trzymali w ręku czerwone róże i polskie biało-czerwone flagi. Jako muzyczne tło puszczono pieśń maryjną w języku polskim.

Tego dnia przypadała wielka uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Został on ścięty nie tylko za to, że mówił prawdę i był poprzednikiem Chrystusa, ale także za to, że bronił rodziny, jako fundamentalnej komórki każdego społeczeństwa. Pamiętamy, że Ewangelia mówi, co św. Jan powiedział do Heroda: "Nie wolno ci mieć żony swojego brata". Publicznie potępił grzech niewierności króla.

Dzisiaj rodzina również jest zagrożona. Widzimy, ja wielu młodych ludzi woli żyć razem bez zobowiązań i bez sakramentalnej obecności Boga w swoim życiu. Obserwujemy typy związków wprowadzanych przez ideologię gender i akceptowane przez prawo, zgodę a antykoncepcję niszczącą płodność w imię własnej wygody i przyjemności. W tym kontekście dzieci stają się przeszkodą do osiągnięcia tak rozumianego szczęścia. Przypomnijmy sobie słowa papieża Franciszka z audiencji generalnej z 11 lutego 2015 r.. Powiedział on: "Społeczeństwo ubogie w kolejne pokolenia, które nie kocha żyć w otoczeniu dzieci, ale uważa je przede wszystkim za kłopot, ciężar, ryzyko, to społeczeństwo depresyjne".

Dlatego Matka Boża Częstochowska chce otworzyć drogę w Kolumbii dla swoich odwiedzin w 2019 roku. Jej celem jest towarzyszenie poranionym ludziom i leczenie ich ran. Jednym z Jej głównych celów Jej przybycia jest towarzyszenie nam w cierpieniu i uleczenie poranienia związanego z aborcją, zarówno u kobiet, jak mężczyzn i lekarzy oraz tych wszystkich, którzy doradzali, aby to zrobić.

Na zakończenie Mszy św. po raz pierwszy w Kolumbii odmówiono Akt Powierzenia Matce Bożej Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości, który najczęściej jest odmawiany przed peregrynującą Ikoną. Dla Lecha było to znaczące, gdyż ukazało pragnienie Kolumbijczyków, aby wkrótce Królowa Polski odwiedziła ten kraj.

 

 
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.