Echa wizyty Ikony Częstochowskiej w Ekwadorze – List do koordynatora z 10 listopada 2017 r. | www.odoceanudooceanu.pl

Echa wizyty Ikony Częstochowskiej w Ekwadorze – List do koordynatora z 10 listopada 2017 r.

Dzień dobry, Ojcze!

Nazywam się Alex, jestem ojcem rodziny i misjonarzem w Puyo. Razem z żona mamy nadzieję, że miał Ojciec dobrą podróż powrotną do domu. To było wielkie błogosławieństwo, gościć wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w Puyo oraz pod jej patronatem włączyć się w Jej pielgrzymkę na rzecz rodziny i życia.
Możesz na nas liczyć we wszystkim, czego potrzebujesz, Drogi Ojcze. Praca duszpasterska z rodzinami jest pilnie potrzebna i centralna dla życia wiarą Ekwadorczyków. W obecnym, historycznym momencie rozwoju Ekwadoru w rozgrywce o rodzinę stawka ta jest bardzo wysoka.

Moja żona i ja, oprócz naszego podstawowego wyksztalcenia posiadamy także uprawnienia do monitorowania efektów edukacji seksualnej i w tym konkretnym aspekcie pracujemy zarówno z małżonkami, jak i z młodymi ludźmi. Jesteśmy przekonani, że obecnie brakuje rzeczywistego doświadczenia prawdy Ewangelii i w konsekwencji otwartości na życie, które jest częścią małżeństwa i drogą powołania do świętości małżonków. Ideologia gender jest materialistyczną i relatywistyczną trucizną, która zabija najbardziej hojny i życiodajny element ludzkiej istoty w Bożej perspektywie.

Dobrze, że mogłem z Ojcem porozmawiać. Proszę liczyć na nasze modlitwy za misyjną posługę Ojca, aby była owocna.
Pax Christi
Alex Holgado Fernandez i Karen Margalet Romero

"Próżność szuka nietrwałych bogactw i na nie czeka” (Tomasz a Kempis)