Ikona Częstochowska gości w XIX Archidiecezjalnym Dniu Katechistów w Ekwadorze | www.odoceanudooceanu.pl

Ikona Częstochowska gości w XIX Archidiecezjalnym Dniu Katechistów w Ekwadorze

W głównej auli Ekwadorskiego Uniwersytetu Papieskiego w Quito w dniu 17 lutego odbył się XIX Archidiecezjalny Dzień Katechetów. Motto tego spotkania było następujące: Katecheta wezwany przez Jezusa, aby budzić powołanie w swoich braciach. Tematyka ta jest połączona z XV Zgromadzeniem Generalnym Zwyczajnego Synodu biskupów, który papież Franciszek zwołał

na październik bieżącego roku pod hasłem: Młodzi, wiara i rozeznanie powołania. Powołanie nie tylko powinni być przebudzeniem do życia duchowego, ale także budowaniem coraz bardziej sprawiedliwego i ludzkiego świata.

W spotkaniu tym uczestniczył abp Quito Fausto Gabriel Travez OFM prymas Ekwadoru. W swoim wystąpieniu  poruszył on tematykę przekazu wiary następnym pokoleniom młodych ludzi.  Powiedział także w odniesieniu do wizyty Ikony Częstochowskiej: Cześć dla Naszej Pani nie jest sprawą prywatną, tego czy innego z nas. Gościmy dziś Dziewicę Maryję w Ikonie Częstochowskiej, którą tak bardzo wielbił papież św. Jan Paweł II i która była tak bardzo prześladowana i okaleczona przez wrogów. Z tego powodu cześć dla Dziewicy jest powszechna. Mówiąc to pokazał kartkę z wizerunkiem Ikony i modlitwą. Prymas przypomniał także, że rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci w rodzinach, a dobry katecheta nigdy nie powinien pozostawiać pytań bez odpowiedzi. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie młodego człowieka, musisz dalej studiować i się uczyć.

W spotkaniu, które trwało od godz. 8:00 do 14:00, wzięło udział 3500 katechetów. Dodatkowo było ono transmitowane na żywo przez Facebook na stronie Archidiecezji Quito. Obejrzało je ok. 47000 osób nie tylko z Ekwadoru, ale także z sąsiednich krajów, jak Wenezuela, Peru, Hiszpania, Portugalia i Włochy.

Mszy św. na zakończenie spotkania przewodniczył nuncjusz apostolski w Ekwadorze abp Andres Carrascosa Coso, który był przez zebranych bardzo ciepło przyjęty.