Garść informacji na temat Ikony Częstochowskiej | www.odoceanudooceanu.pl

Garść informacji na temat Ikony Częstochowskiej

W parafii  Santa Clara de San Millan  ks. proboszcz Marcelo Albuja witał Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej  w poniedziałek w południe. Musiał się przygotować, gdyż wizyta w dzień powszedni jest znacznie trudniejsza do zorganizowania, bo ludzie muszą chodzić do pracy. Ks. Marcello jest bardzo operatywnym i zaangażowanym kapłanem, więc postarał się o zdobycie większej ilości informacji na temat tego wizerunku.  Chciał być jak najlepiej przygotowany do kazania wygłaszanego podczas wizyty Ikony Matki Bożej i Królowej Nieba. Okazało się, ze wiele informacji można znaleźć w Internecie również w języku hiszpańskim. Podczas Mszy św. w czasie tej wizyty mógł więc zaprezentować wiernym wiele informacji na temat historii Ikony, znaczenia tego wizerunku oraz intencji peregrynacji „Od Oceanu do Oceanu” przez świat w obronie życia. Wizyta w tej parafii trwała półtora dnia.