Powitanie Pielgrzymującej Dziewicy Maryi | www.odoceanudooceanu.pl

Powitanie Pielgrzymującej Dziewicy Maryi

24 sierpnia 2018 r. pielgrzymująca Ikona Matki Bożej Częstochowskiej odwiedziła parafię pw. św. Magdaleny, położoną na południe od miasta Quito – stolicy Ekwadoru. Społeczność parafialna witała Ją z wielką radością.

W parafii tej pracują oo. józefici ze Zgromadzenia Oblatów św. Józefa, które zostało założone w 1909 roku przez św. Józefa Marello.

Uroczystą Mszę świętą powitalną celebrowali ojcowie tegoż zgromadzenia ks. Franklin Benavides i ks. Elias Bravo. Była to chwila modlitwy pełnej radości i uwielbienia z udziałem wszystkich parafian.

Przed homilią ks. Franklin Benavides zwrócił się do wiernych, aby wiernie adorowali Matkę Bożą oraz dodał: Przyjmijmy Maryję głośnym aplauzem w dzień jej uroczystości, który świętujemy.  Wszyscy jesteśmy zaproszeni!   Kończąc ks. Franklin powiedział: Bądźmy jak Maryja: wiernymi sługami, pielgrzymami, dobrymi pracownikami oraz obrońcami życia służąc chorym i starszym.

Podczas błogosławieństwa na zakończenie Eucharystii ks. Elias Bravo, zwracając się ku pielgrzymującej Dziewicy, razem z parafianami odmówili Modlitwę św. Jana Pawła II z encykliki „Evangelium vitae”: O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia …