Matka Boża Częstochowska u oo. karmelitów w Panamie | www.odoceanudooceanu.pl

Matka Boża Częstochowska u oo. karmelitów w Panamie

W środę 28 listopada o godz. 16:00 Matka Boża Częstochowska opuściła siedzibę katolickiej telewizji FETV i została przeniesiona do parafii Nuestra Señora del Carmen, gdzie ma pozostać przez kolejne dwa tygodnie.

Ten dzień był świętem narodowym Panamy i wielu Panamczyków, korzystając z wolnego od pracy, wyjechało poza miasto. Jednak ci, którzy pozostali w pobliżu kościoła, ze zdziwieniem słuchali dzwonków, które oznajmiały nadejście pielgrzymującej Ikony Matki Bożej.

Ikona stanęła z lewej strony głównego ołtarza. Ustawiono ją na stole przykrytym białym obrusem, a u Jej stóp były kwiaty. Z obu boków Ikony znalazły się dwie chorągiewki: polska i panamska.

Przed Mszą świętą odmawiano Różaniec. Ks. Leon Juchniewicz przewodniczył uroczystej Eucharystii. Z dużym zaangażowaniem tłumaczył, że Matka Boża Częstochowska pielgrzymuje po świecie z wielkim przesłaniem o obronie ludzkiego życia. Przed błogosławieństwem  na zakończenie Mszy św. wszyscy wierni odmówili modlitwę papieża św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitæ.

Ojcowie karmelici, którzy są odpowiedzialni za tę parafię, znakomicie wypełnili swoje zadanie powitania Ikony. Pomimo nieobecności wielu osób z powodu święta narodowego, wielu parafian jednak przybyło, aby uczestniczyć w tej Eucharystii i powitać Matkę Bożą Częstochowską w ich wspólnocie.

Rankiem następnego dnia (czwartek) ks. Leon został przyjęty na audiencji u nuncjusza apostolskiego w Panamie –  abp. Mirosława Adamczyka, który jest Polakiem i pochodzi z archidiecezji gdańskiej. Obiecał on poparcie dla wizyty Ikony Częstochowskiej i zadeklarował modlitwę w tej intencji.

Po południu  ks. Leon przewodniczył Mszy św. w parafii pw. Matki Bożej Dobrej Nadziei, gdzie ks. Francisco Verar jest wikariuszem, a jego brat pełni funkcję proboszcza. Tę parafię Ikona odwiedzi później, ale już teraz ks. Leon przekazał wiernym prośbę, aby modlili się i w ręce Matki Bożej Częstochowskiej wkładali wszystkie potrzeby ludu panamskiego, który oczekuje na przyjazd Ojca Świętego Franciszka oraz wielkie tłumy młodych pielgrzymów z całego świata podczas Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w styczniu 2019 roku.

Tym przesłaniem ks. Leon pożegnał się na razie z Panamą, gdyż musiał wracać do swojej ekwadorskiej parafii. Zaznaczył, że przekazał opiekę nad Ikoną w dobre ręce i jest pewny, że Panamczycy przyjmą Ją z wielka miłością, jako prawdziwe dzieci Maryi.