www.odoceanudooceanu.pl

Wizyta w stanie Nevada - Las Vegas

Droga do Las Vegas przez malowniczą pustynię, łączącą stan Kalifornia ze stanem Nevada, stanowiła znakomite tło dla refleksji nad wyjątkowością kampanii w obronie życia, którą jest peregrynacja Ikony Częstochowskiej „Od Oceanu do Oceanu”. Obecność Matki Bożej wzmacnia wielu wierzących w ich zaangażowaniu w obronie ludzkiego życia i rodziny.

Zakończenie podróży przez Kalifornię – na krańcu Imperial Valley w El Centro

Popołudnie 4 września było niezwykle gorące i suche. Nikt się jednak nie dziwił, gdyż jest to typowe dla klimatu w regionie Imperial Valley w Południowej Kalifornii. Upał nie powstrzymał wiernych od gorącego powitania Czarnej Madonny w parafii Świętej Maryi w El Centro, największym mieście tego regionu. To, położone na pustyni Sonora, miasto leży na samej granicy z Meksykiem.

W cerkwi prawosławnej w Riverside

Kolejnym miejscem wizyty Ikony Częstochowskiej była prawosławna cerkiew p. w. św. Andrzeja w Riverside. Matka Boża zawitała tam 3 września 2014 roku. Kapłani pod przewodnictwem proboszcza  protojereja Josiaha Trenham powitali Bogurodzicę i wprowadzili procesyjnie do cerkwi. Chór przepięknie śpiewał Akatyst ku czci Matki Bożej. W uroczystości uczestniczyło ok. 160 osób.

U grekokatolików w Anaheim w stanie Kalifornia

Kościół greckokatolicki p. w. Zwiastowania w Anaheim w stanie Kalifornia to duża, przepiękna świątynia zbudowana w 1969 roku. Jest to parafia misyjna, która połączyła  dwie wspólnoty św. Maryi: w Van Nys oraz św. Nicholasa w Fontana. Dzisiaj jest to bardzo silna wspólnota greckokatolicka o mocnej duchowości, objawiającej się we wspaniałą liturgią oraz licznymi programami edukacji religijnej zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Dalej przez Południową Kalifornię – u Polaków i Wietnamczyków

Pod koniec sierpnia 2014 r. Czarna Madonna udała się do Diecezji San Bernardino w południowej części stanu Kalifornia i zatrzymała się w kościele pw. Świętej Adelajdy w Highland. Wprowadzono Ją do świątyni bardzo uroczyście w otoczeniu barwnej warty honorowej Rycerzy Kolumba. Wierni adorowali Ikonę przez dwie godziny. Następnie odbyła się Msza św., w której wzięło udział ok. 125 osób.

W cerkwi prawosławnej w San Diego

W środę 27 sierpnia Ikona Częstochowska odwiedziła cerkiew Wschodniej Wspólnoty Prawosławnej Kościoła Prawosławnego w Ameryce p. w. św. Jana Damasceńskiego w Poway, które leży w północnej części słonecznego regionu San Diego. Ta prawosławna parafia jest stosunkowo młoda. Powstała w maju 1975 roku. Do obecnego kościoła mogła się przenieść dopiero w marcu 1994 r., gdy po raz pierwszy odprawiono tutaj Świętą Liturgię.

Matka Boża Częstochowska porusza osoby konsekrowane

Od początku swojej wędrówki przez Rosję z dalekiego Władywostoku Pielgrzymująca Ikona Czarnej Madonny otwiera wiernym drogę ku Maryi, Matce Miłosierdzia, zachęcając do modlitwy błagalnej do Boga z prośbą o wstawiennictwo w obronie ludzkiego życia. Na tej drodze znajdują się przede wszystkim osoby konsekrowane, które swoje życie poświęciły Panu Bogu. Wędrując przez Kalifornię Matka Boża odwiedzała liczne klasztory i wspólnoty religijne.

U Misjonarek Miłości w Los Angeles oraz w Simi Valley w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Misjonarki Miłości w Los Angeles otrzymały wyjątkowy przywilej goszczenia Czarnej Madonny w samą  uroczystość patronalną czyli 26 sierpnia, gdy Kościół czci Maryję w Ikonie Częstochowskiej. Siostry otoczyły Matkę Bożą gorącą adoracją i wielką gościnnością.

Wieczorem Czerna Madonna zawitała w kościele św. Róży z Limy w Simi Valley  Jest to znana miejscowość turystyczna w stanie Kalifornia na północny zachód od Los Angeles. Ma ok. 125 tys. mieszkańców.

Przypadki? Seria zadziwiających zdarzeń wskazuje na Bożą interwencję ws. zamykania kolejnych placówek aborcyjnych w USA.

W sobotę rano 10 maja obrońcy życia zaprosili Matkę Bożą Częstochowską do wspólnej modlitwy w intencji powstrzymania procederu aborcji przed placówką aborcyjną Centrum dla Kobiet w Sharonville w stanie Ohio. Modliło się tam 49 osób pod przewodnictwem ks. Westa. Takie czuwania modlitewne pod placówkami aborcyjnymi odbywają się prawie we wszystkich miastach, gdzie zatrzymuje się peregrynująca Ikona. Ludzie przychodzą do ks. Westa z prośbą, aby przywiózł Ikonę w te straszne miejsca, gdzie zabijane są dzieci.

Rocznica wizyty w Ameryce - wizyta w kalifornijskiej Częstochowie

Czarna Madonna przyjechała do parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles, w stanie Kalifornia wieczorem 22 sierpnia 2014 roku. Jej wizyta wypadła w okresie obchodów jubileuszu 70-lecia parafii, w czasie odpustu związanego z uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej oraz wprowadzeniem do świątyni relikwii św.