www.odoceanudooceanu.pl

Święty Mikołaj Cudotwórca wita Matkę Bożą u siebie

Po Mszy św. i pożegnaniu w toruńskiej katedrze św.św. Janów Ikona w asyście policji i motocyklistów z Rajdu Katyńskiego została przewieziona do cerkwi prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Toruniu, gdzie witał ją proboszcz ppłk Mikołaj Hajduczenia. Ta piękna, mała cerkiew stoi po jednej stronie ulicy, naprzeciwko zaś znajduje się piękny kościół katolicki w stylu gotyckim, co świadczy o wieloletniej harmonijnej koegzystencji dwóch odmiennych kultur.

Matka Boża odwiedza Toruń – miasto Kopernika

Na granicy miasta Torunia oczekiwała na Matkę Bożą szczególna delegacja: proboszcz bydgoskiej katedry katolickiej św.św. Janów, ks. prałat Marek Rumiński razem z proboszczem toruńskiej parafii prawosławnej św. Mikołaja ks. protoirejem Mikołajem Hajduczenia.

Fordon – od śmierci do nowego życia

Rankiem, 17 sierpnia po odprawionej w bydgoskiej katedrze Mszy św. przez ks. dra Lecha Bilickiego i ks. proboszcza Stanisława Kotowskiego, kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, Ikona Częstochowska przejechała do nowego budującego się kościoła p.w. św. Łukasza Ewangelisty w Fordonie.

Ks. proboszcz Mirosław Pstrągowski, witając Maryję w progu budowanej świątyni i wprowadzając przez główne drzwi kościoła podkreślił, że Matka Boża przechodzi przez nie jako pierwsza. Nowa świątynia to znak nowego życia, które rodzi się i rozwija.

Matka Pięknej Miłości w Bydgoskiej Katedrze

W Bydgoszczy katedra jest jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości. Po południu, 16 sierpnia wielki tłum rozmodlonych ludzi oczekiwał na przyjazd Ikony Częstochowskiej pielgrzymującej przez świat „Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia. Matkę Bożą przywitał w katedralnej bramie bp Jan Tyrawa w asyście licznych kapłanów z diecezji bydgoskiej.

Matka Boża w Nakle nad Notecią

Setki wiernych, zebrane w nakielskiej farze, powitały Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Nie miało dla nich znaczenia, że oczekiwanie na Jej przyjazd przesunęło się w czasie o niemal godzinę. Wielu ze łzami wzruszenia powitało peregrynującą przez świat Ikonę, która dotarła w czwartek do Nakła nad Notecią.

Myślibórz – błogosławieństwo dzieci

Rankiem 16 sierpnia sznur samochodów poprzedzał ołtarz z Ikoną Częstochowską. Na czele jechał eskortujący radiowóz policyjny, następnie motocykliści, kolejno ks. arcybiskup, a potem ksiądz Tomasz Kancelarczyk, duszpasterz organizujący marsze dla życia oraz Matka Boża ze stałą eskortą.

Rajdem pro-life przez Szczecin

Szczecin przyjął Matkę Bożą w Ikonie Częstochowskiej niezwykle gościnnie. Spotkań było wiele, czasu mało i wszędzie bardzo, bardzo dużo ludzi.

Najpierw Ikona stanęła na Osiedlu Słonecznym w pięknym nowoczesnym kościele p.w. Niepokalanego Serca Maryi Panny. Stamtąd o godz. 20:00 wyruszył rajd samochodowy pro-life.

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

                          Warszawa, 14 sierpnia 2012 r.


 

Peregrynacja Ikony Częstochowskiej w obronie życia w Polsce w dniach 12 -26 sierpnia

– apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

 

W związku z polskim etapem peregrynacji Kopii Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, w intencji obrony życia, zwracamy się do wszystkich o jak najliczniejszy w niej udział. Gościmy ją w naszym kraju w dniach 12 – 26 sierpnia. Na trasie zaplanowane jest odwiedzenie 9 katedr, 14 sanktuariów i wielu parafii w 22 miejscowościach (więcej informacji na stronie www.odoceanudooceanu.pl) Ikona Częstochowska peregrynuje od Syberii po Portugalię i wszędzie przyjmowana jest bardzo godnie, pobudzając do ochrony ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci.

Witamy w imieniu Kościoła i Władz Gminy

15 sierpnia o godz. 16:00, Matka Boża wjechała na teren Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Na środku skrzyżowania dróg w Ginawie ks. arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, na klęczkach witał Matkę Bożą na granicy archidiecezji. Policja na 15 minut wstrzymała ruch.

W sercu Kaszub – Kościerzyna wita Matkę Bożą

Wszyscy czekali na Matkę Bożą przy Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, gdzie znajduje się piękna i bardzo stara figura Piety. Tutaj witać Ikonę zjechali się Kaszubi. Procesja wyglądała imponująco: dzieci i młodzież w pięknych strojach kaszubskich,  bardzo wielu ministrantów, chór, orkiestra dęta, kapela ludowa, chorągwie i sztandary.