Meksyk | www.odoceanudooceanu.pl

Meksyk

Rozpoczęcie wizyty Matki Bożej Częstochowskiej w Ameryce Łacińskiej

Przyjazd do León oraz wizyta w sanktuarium Chrystusa Króla w Cubilete

Salamanca i Queretaro

W kościele Matki Bożej Częstochowskiej w rejonie Tecamachalco w Mieście Meksyk

Św. Jan Paweł II patronuje pielgrzymce po Meksyku

Spotkanie dwóch wizerunków Bogurodzicy w Guadalupe

Dalsze wizyty przed świętami

Polonia meksykańska nie czekając odwiedziła Królową Polski

Objawienie Pańskie u Matki Bożej Częstochowskiej

Dwa tysiące młodych z Matką Boża Częstochowską celebruje Młodzieżowy Dzień Wiary w archidiecezji meksyku

Sakrament namaszczenia chorych i chwila wytchnienia u stóp Polskiej Morenity